Vrácení a reklamace

Vrácení zboží

Něco podle Vašich představ? V souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Nepoužité zboží v originálním balení nám zašlete na níže uvedenou adresu spolu s vyplněným Formulářem pro vrácení zboží. Náklady spojené s poslání zboží zpět nesete Vy. Do 14 od doručení Vám bude navrácena cena zboží včetně poštovného. Částku Vám vrátíme na číslo účtu, ze kterého proběhla platba nebo Vámi vyplněného ve formuláři. 

Úplné znění podmínek odstoupení od smlouvy najdete v obchodních podmínkách.

Adresa pro vrácení zboží:

Barbora Hromádková

Na Pakšovce 2235

Písek

39701

Reklamace zboží

Má zboží vadu? Napište nám na e-mail majlen.design@gmail.com. Pro reklamaci vyplňte Forlulář pro reklamaci. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Zboží pečlivě zabalte a zašlete nám zpět na uvedenou adresu.

Má-li Zboží vadu, máte právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo na odstranění vady opravou Zboží.

V případě, že by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále máte právo na přiměřenou slevu z Ceny; nebo odstoupení od Smlouvy a to pouze v případě, že odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání

   

   

  Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: datum, kdy jste reklamaci uplatnili; co je obsahem reklamace; jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

   

  Do 30 dnů od obdržení reklamace Vám poskytneme informaci o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailové adresy.

  Úplné znění podmínek vadného plnění najdete v obchodních podmínkách.

  Adresa pro vrácení zboží:

  Barbora Hromádková

  Na Pakšovce 2235

  Písek

  39701